Hieronder vindt u de meestgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

 

Vragen vanuit het bedrijfsleven.

1. Vraag: Hoeveel tijd kost het om één uur voor de klas te staan?
  Antwoord: Zonder onderwijservaring kost lesgeven veel voorbereidingstijd, denk ook aan nakijkwerk. Reken per lesuur op zeker nog een uur.
   
2. Vraag: Hoe weet ik of ik geschikt ben om voor de klas te staan? Kan ik een assessment doen?
  Antwoord: Uit de gesprekken met de school moet blijken dat de school u geschikt vindt om voor de klas te gaan staan. Het is mogelijk een assessment af te laten nemen waarbij de kosten soms voor de school en anders voor uzelf zijn. Door een dag(deel) mee te lopen op de school krijg je zelf ook een indruk of je geschikt bent of niet. Uiteindelijk bepaalt de school of u voor de klas mag of niet.
   
3. Vraag: Kan ik bijscholing krijgen op het gebied van didactische vaardigheden?
  Antwoord: De lerarenopleidingen zijn in staat een korte bijscholing te verzorgen. Een overzicht van contactpersonen bij de diverse lerarenopleidingen zal binnenkort op deze website staan.
   
4. Vraag: Wie betaalt de bijscholing didactische vaardigheden?
  Antwoord: Het is niet nodig bijscholing te volgen om tijdelijk voor de klas te mogen. Als de school het nodig acht dat u een dergelijke cursus volgt betalen zij ook de kosten.
   
5. Vraag: Wat gebeurt er als ik ziek ben op de dag dat ik les zou moeten geven?
  Antwoord: Kan gebeuren. U meldt zich dan ziek bij de mentor op de school en bij uw eigen werkgever. De school is overigens geen detacheringvergoeding verschuldigd tijdens ziekte.
   
6. Vraag: Wat gebeurt er als ik van werkgever verander?
  Antwoord: Dan wordt de detacheringovereenkomst op grond van artikel 9, lid 2 beëindigd. Het is wel zo netjes om in overleg naar een oplossing te zoeken.
   
7. Vraag: Moet ik al het werkoverleg op de school bijwonen?
  Antwoord: Daar moet u afspraken over maken voor u begint. Alles is niet nodig maar helemaal niet is ook niet bevorderlijk voor het werken op de school.
8. Vraag: Wat gebeurt er als er een belangrijke afspraak voor mijn reguliere werk plaatsvindt op de dag dat ik moet lesgeven?
  Antwoord: Daarom wordt er een detacheringovereenkomst afgesloten. Lesgeven gaat voor, dat ben je contractueel overeengekomen.

Vragen vanuit de scholen.

 

1. Vraag: Wie zorgt voor vervanging bij ziekte?
  Antwoord: De school zorgt voor vervanging als de gedetacheerde zich ziek meldt.
   
2. Vraag: Moeten de school doorbetalen bij ziekte?
  Antwoord: De school is geen detacheringvergoeding verschuldigd tijdens ziekte.
   
3. Vraag: Wie betaalt de reiskosten?
  Antwoord: De uitlener betaalt de reiskosten of er moeten andere afspraken over worden gemaakt.
   
4. Vraag: Wat is het gebruikelijke tarief dat een school voor deze docenten per lesuur betaalt?
  Antwoord: In principe bepalen school en bedrijf dat in onderling overleg. Gebruikelijk is het tarief van een docent op uurbasis. Dit komt in 2002 neer op 30 tot 35 euro per uur.
   
5. Vraag: Als het lesgeven niet goed blijkt te gaan, kan de school de detachering dan eenzijdig opzeggen?
  Antwoord: bij onvoldoende functioneren is eenzijdige opzegging niet mogelijk. Dit gaat altijd in overleg met de uitlener.
   
6. Als de docent goed bevalt, kan de school hem of haar dan regulier in dienst nemen?
  Antwoord: Als de docent dat wil is dat een mogelijkheid. Het is meestal niet het uitgangspunt van de gedetacheerde en zijn of haar bedrijf.
Hieronder vindt u de meestgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden
Controlelijst voor bedrijven
Controlelijst voor onderwijsinstellingen
Artikel Algemeen Dagblad
Frisse wind van buiten brengt school in beweging
Kansen voor kwaliteit
De ervaring van het lesgeven
Bedrijven lenen medewerkers aan het onderwijs Opfrissen voor de klas
 
 
 


Copyright © 2002-2023 Bedrijf voor de Klas